Pirms durvju uzstādīšanas uzmanīgi izlasiet durvju uzstādīšanas instrukciju. Pārliecinieties, vai iegādātās durvis atbilst durvju ailes izmēram. Dokumentu sadaļā Jūs varat lejupielādēt stikla durvju un durvju roktura HOPE uzstādīšanas instrukciju!

Īsceļi

Rīkojoties ar stikla durvīm, esiet ļoti uzmanīgi!

Pirms stikla durvju uzstādīšanas glabājiet tās labi vēdināmās telpās, uz horizontālas un līdzenas virsmas.

Uzstādot stikla durvis, sekojiet, lai vērtnes mala nepieskartos grīdai. Īpaši jāuzmana durvju vērtnes stūri.

Uzstādot durvis, izmantojiet aizsargbrilles un cimdus ar pretslīdes pārklājumu. Drošības nolūkos uz grīdas noklājiet mīkstu paklāju.  

Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies durvis uzstādot.

  

SPA stikla durvju uzstādīšanas instrukcija

Ērtības un drošības nolūkos stikla durvis jāuzstāda 2 cilvēkiem! Nepieciešamie instrumenti: skrūvgriezis TORX T30, āmurs, līmeņrādis, leņķis, mērlenta, kokskrūves, ķīļi.

SPA durvju komplektā iekļauta jau samontēta labā vēršanās virziena durvju kārba un durvju vērtne jau ievietota eņģēs. Sliekšņa vietā ir kārbu fiksējoša līste. Durvju rokturis atrodas atsevišķā iepakojumā. 

Kārbas noņemšana

Novietojiet uz grīdas apmēram 10cm biezas līstes tā, lai eņģu vietas nebalstītos uz līstēm. Novietojiet durvis uz līstēm, ar vēršanās virzienu uz leju. 

Atveriet iepakojumu. Atskrūvējiet eņģu skrūves un regulēšanas ekscentrus. 

Uzmanīgi noņemiet durvju kārbu. Vērtne paliek uz līstēm.

Noskaidrojiet vēršanās virzienu

Simetriskajām durvīm noņemiet kārbas augšdaļu un fiksējošo līsti (sliekšņa vietā).

Kārbas augšdaļu piestipriniet kārbas pretējā pusē, pirms tam blīvējumu pabīdiet uz leju.

Nostipriniet to ar ne mazāk kā ar divām skrūvēm katrā stiprinājuma vietā. 

Novietojiet kārbu vietā

Novietojiet kārbu tai paredzētajā ailē, ņemot vērā durvju vēršanās virzienu. Ieskrūvējiet kārbā skrūves. Lai izvairītos no koksnes plīsumiem, veiciet urbumus vajadzīgajās vietās.

Ar ķīļu palīdzību novietojiet kārbu taisnā stāvoklī. Vispirms nostipriniet kārbas eņģu pusi. Pārliecinieties, lai kārba ir taisna visos virzienos.

Ielieciet vērtni eņģēs

Pirms vērtnes ielikšanas eņģēs uz grīdas novietojiet koka līsti. Durvju ailes priekšā novietojiet mīkstu paklāju, lai izvairītos no durvju vērtnes saskaršanās ar grīdu. Ielieciet vērtni eņģēs.

Izmantojiet pretslīdes cimdus, lai izvairītos no durvju izslīdēšanas. Uzstādiet ekscentrus, paplāksnes un fiksējošās skrūves.  

Nostipriniet pretplāksnes kārbas pusi

Kārbas pretplāksnes daļai vispirms pieskrūvējiet augšpusi. Pārliecinieties, lai kārba ir taisna visos virzienos.

Ieskrūvējiet pārējās skrūves un uzmanīgi aizveriet durvis.

Ja nepieciešams, regulējiet eņģes, attaisot skrūves un pielāgojot durvju vērtni atbilstošā attālumā.

Uzstādiet atslēgu, rokturi un aplodas

Uzstādiet HOPE rokturi, ievērojot uzstādīšanas instrukciju.

Uzstādiet aplodas.

JW GD 101 eņģu regulēšana:

  • Nedaudz atbrīvojiet eņģes fiksējošās skrūves.
  • Pagrieziet ekscentru tā, lai vērtne nostātos Jums vajadzīgajā stāvoklī.
  • Pievelciet eņģes fiksējošās skrūves.

BATH Satiin stikla durvju uzstādīšanas instrukcija

Ērtības un drošības nolūkos stikla durvis jāuzstāda 2 cilvēkiem! Nepieciešamie instrumenti: skrūvgriezis TORX T30, āmurs, līmeņrādis, leņķis, merlenta, kokskrūves, ķīļi.

Satiin durvju komplektā iekļauta jau samontēta labā vēršanās virziena durvju kārba un durvju vērtne jau ievietota eņģēs. Sliekšņa vietā ir kārbu fiksējoša līste. Durvju rokturis atrodas atsevišķā iepakojumā.    

Kārbas noņemšana

Novietojiet uz grīdas apmēram 10cm biezas līstes tā, lai eņģu vietas nebalstītos uz līstēm. Novietojiet durvis uz līstēm ar vēršanās virzienu uz leju.

Atveriet iepakojumu! Atskrūvējiet eņģes fiksējošās skrūves un noņemiet ekscentrus un paplāksnes.

Noskaidrojiet vēršanās virzienu

Simetriskajām durvīm noņemiet kārbas augšdaļu un fiksējošo līsti (sliekšņa vietā).

Kārbas augšdaļu piestipriniet kārbas pretējā pusē, pirms tam blīvējumu pabīdiet uz leju. Nostipriniet to ar ne mazāk kā ar divām skrūvēm katrā stiprinājuma vietā. 

  

Ielieciet kārbu ailē

Novietojiet kārbu tai paredzētajā ailē, ņemot vērā durvju vēršanās virzienu. Ieskrūvējiet kārbā skrūves. Lai izvairītos no koksnes plīsumiem, veiciet urbumus vajadzīgajās vietās.

Ar ķīļu palīdzību novietojiet kārbu taisnā stāvoklī. Vispirms nostipriniet kārbas eņģu pusi. Pārliecinieties, lai kārba ir taisna visos virzienos.

Ielieciet vērtni eņģēs

Pirms vērtnes ielikšanas eņģēs uz grīdas novietojiet koka līsti.

Durvju ailes priekšā novietojiet mīkstu paklāju, lai izvairītos no durvju vērtnes saskaršanās ar grīdu. Ielieciet vērtni eņģēs.

Izmantojiet pretslīdes cimdus, lai izvairītos no durvju izslīdēšanas.

Uzstādiet ekscentrus, paplāksnes un fiksējošās skrūves.

Nostipriniet kārbas pretplāksnes daļu

Kārbas pretplāksnes daļai vispirms pieskrūvējiet augšpusi.

Pārliecinieties, lai kārba ir taisna visos virzienos. Ieskrūvējiet pārējās skrūves un uzmanīgi aizveriet durvis.

Nepieciešamības gadījumā regulējiet vērtni ar ekscentriem un eņģes regulējošām skrūvēm.

Uzstādiet atslēgu un rokturi

Uzstādiet stikla durvju HOPE rokturi un atslēgu, ievērojot uzstādīšanas instrukciju.

Nepieciešamības gadījumā regulējiet vērtni ar ekscentriem un eņģes regulējošām skrūvēm.

  • Noņemiet dekoratīvo eņģes uzliku.
  • Nedaudz atbrīvojiet eņģes fiksējošās skrūves. Novietojiet vērtni vajadzīgajā stāvoklī. Pievelciet eņģes fiksējošās skrūves.
  • Uzlieciet dekoratīvo eņģes uzliku.