Main Media

Ilgtspējība

JELD-WEN tiecas būt nozares līderis ar ekoloģiski atbildīgu darbību un produktiem. Mēs esam apņēmušies vēl vairāk darboties ilgtspējīga biznesa izveidošanā, vēl saudzīgāk izturoties pret dabu. Tas skar katru mūsu organizācijas aspektu un nosaka mūsu pieeju energoefektivitātei, gaisa un ūdens emisijām un iekštelpu gaisa kvalitāti.

Mūsu vēlme darboties ilgtspējas ietvaros tiek atspoguļota arī attīstot videi labvēlīgus produktus. Lai to panāktu, mēs īstenojam materiālu atkārtotu pārstrādi un atjaunojamās enerģijas pamatprincipus, kā arī aizvien lielāks apjoms mūsu materiālu nāk no ilgtspējīgiem avotiem.

Visi mūsu darbinieki ir apņēmušies atbilst vides un cilvēciskās labklājības likumiem. Katrs mūsu cilvēks dalās savās idejās par to, kā rast videi pēc iespējas labvēlīgākus risinājumus. Mēs cenšamies katru dienu dzīvot, ievērojot mūsu kompānijas pamatprincipus un korporatīvo atbildību - gan ražojot savu produkciju, gan paužot savu rīcību.

Mēs uzturam ilgtspējīgu, atjaunojamu koksnes ieguves politiku un lepojamies ar to, ka nesen saņēmām FSC® (Forest Stewardship Council®) un PEFC™ sertifikātus par atbildīgas mežu apsaimniekošanas veicināšanu.

Visas JELD-WEN Durvis Eiropā atbilst ES Kokmateriālu regulai, kas stājās spēkā 2013. gada martā, un kuras mērķis ir ierobežot tirdzniecību ar nelikumīgi iegūtiem kokmateriāliem.