Pirms pasūtiet durvis, noskaidrojiet durvju vēršanās virzienu. To Jūs varat noteikt, verot durvis uz savu pusi.

Labās vai kreisās puses durvis?

Labās puses durvīm, verot uz sevi, durvju eņģes atrodas labajā pusē, bet durvju rokturis – kreisajā. Durvis var atvērt ar labo roku.

Kreisās puses durvīm, verot uz sevi, durvju eņģes atrodas kreisajā pusē, bet durvju rokturis – labajā. Durvis var atvērt ar kreiso roku.

Pasūtot durvis, kurām ir uzstādītas iekaramās eņģes, obligāti jānorāda vēršanās virziens. Šīs durvis mūsu cenu lapā ir atzīmētas ar ķeksīti.

Vēlamais durvju vēršanās virziens vienmēr jānorāda:

  • Ārdurvīm
  • Balkonu durvīm
  • Vasarnīcu tipa durvīm
  • Ugunsdrošajām durvīm

Saunas un SPA durvis var būt gan simetriskas, gan asimetriskas. Pasūtot asimetriskas durvis, norādiet durvju vēršanās virzienu. 

Durvju vērtni ar pārfalci, kas ir universālas vēršanās puses durvis, var uzstādīt gan kā labās, gan kreisās vēršanās puses durvis. Pasūtot asimetriskas durvis ar pārfalci, jānorāda nepieciešamais vēršanās virziens. 

Kuras durvis ir simetriskas un kuras nav simetriskas?

Simetriskas ir durvis, kuras attiecībā pret simetrijas asi ir vienādas. Šo durvju horizontālās daļas var būt gan kā durvju augšpuse, gan apakšpuse.

Asimetriskas durvis

Simetriskas durvis

Simetriskām durvīm ar pārfalci durvju slēdzene ir uzstādīta kā labās vēršanās puses durvīm. Lai mainītu durvju vēršanās virzienu, jāmaina slēdzenes vēršanās virzienu.

Slēdzenes vēršanās virziena maiņa durvīm ar pārfalci

Slēdzenes vēršanās virziena maiņa iekšdurvīm nav sarežģīta:

  1. Izņemiet slēdzeni no padziļinājuma    
  2. Pagrieziet slēdzeni pa 180º    
  3. Ievietojiet slēdzeni atpakaļ padziļinājumā    
  4. Pavelkot slēdzenes  mēlīti uz āru, pagrieziet to pa 180º

Iekšdurvis bez  pārfalces (ar taisnu malu) ir universālas. Durvis var uzstādīt gan kā labās, gan kreisās vēršanās puses durvis.

Visas stiklotās iekšdurvis bez pārfalces tiek ražotas kā kreisās vēršanās puses durvis. To stiklojuma gludā puse ir vērsta uz āru.

Durvis bez pārfalces ir aprīkotas ar Snap-in tipa eņģēm. Lai mainītu vēršanās virzienu, novietojiet vērtni Jums nepieciešamajā stāvoklī un savienojiet eņģes vērtnes daļu ar eņģes kārbas daļu.

Lai mainītu slēdzenes vēršanās virzienu vērtnei bez pārfalces, pavelciet slēdzenes mēlīti uz āru un pagrieziet par 180⁰. Slēdzene nav jāizņem no vērtnes!

Iekšdurvīm ir uzstādīts slēdzenes mehānisms 2014. Šīs durvis var aizslēgt ar atslēgu (iekļauta komplektā) vai ar aizgriezni (vannas istabas aizgrieznis). Aizgriezni iegādājaties kopā ar rokturi!

Vēršanās virziena maiņa saunas un SPA stikla durvīm

Saunas un SPA stikla durvis (izņemot Oksa un Ornament modeļus) tiek piegādātas kā labās vēršanās puses durvis. Saunas un SPA stikla durvju vērtnes ir universālas. Vēršanās virzienu šīm durvīm var mainīt, demontējot kārbas horizontālo daļu un piestiprinot to pretējā pusē. Oksa un Ornament rakstainās saunas durvis un SPA stikla durvis nav simetriskas. Pasūtot durvis, norādiet vēlamo vēršanās virzienu!