Pirms durvju uzstādīšanas rūpīgi izlasiet montāžas instrukciju.

Īsceļi

NB! Iekšdurvis ir domātas izmantošanai apkurināmās telpās. Durvis nav piemērotas kā ārdurvis un kā starpdurvis iekštelpās, kur temperatūras starpība ir virs 5 (pieciem) grādiem.

 • Neapdarinātas priedes koka durvis un kārba pirms uzstādīšanas ir noteikti jāapdarina (jākrāso, jāeļļo, jābeicē + jālako, jālako utt.).
 • Nav pieļaujama produkta izmēru mainīšana, iegriezumu veikšana, pārkrāsošana (krāsošanas gadījumā izņēmums ir neapdarinātas priedes koka durvis). Vajadzības gadījumā konsultējieties ar rūpnīcas pārstāvi.
 • Pirms durvju uzstādīšanas pārbaudiet durvju piemērotību durvju ailei un pārliecinieties, ka sienas aile ir nolīmeņota un stūri ir taisnā leņķī. Sienas ailei ir jābūt 15-40 mm lielākai par durvju kārbas ārējiem izmēriem. Vajadzības gadījumā koriģējiet sienas aili. Pārbaudiet, vai sliekšņa pamatne ir horizontāla un stingra.

Apdares instrukcija neapdarinātām priedes koka durvīm un kārbai

 • Vajadzības gadījumā špaktelējiet vai izlabojiet nelielus koka defektus ar koka špakteli vai vasku.
 • Slīpējiet un notīriet produktu no netīrumiem un putekļiem.
 • Noņemiet no produkta slēdzeni un eņģes.
 • Neapdarinātam produktam ir jābūt sausam un bez putekļiem.
 • Uzklājiet uz produkta grunti.
 • Veiciet produkta galīgo apdari ar izvēlēto apdares līdzekli.
 • NB! Gruntējot un apdarinot produktu, noteikti ievērojiet grunts un apdares līdzekļa ražotāja dotos lietošanas, apkopes un garantijas noteikumus.
 • Montējiet slēdzeni un eņģes atpakaļ to vietās.

Uzglabāšana

Iekšdurvis jāuzglabā labi vēdinātās telpās, horizontālā stāvoklī uz gludas un līdzenas virsmas. Tās jāaizsargā no iespējamiem triecieniem un tiešiem saules stariem. Durvju glabāšana uz nelīdzenas virsmas un mitrums var veicināt vērtnes deformāciju. Uzglabājiet durvis oriģinālajā iepakojumā! Veicot apdares un citus iekšdarbus, līdz to pilnīgai pabeigšanai durvis ir jāapklāj ar aizsargplēvi, tās līmējošās daļas vai līmlente nedrīkst saskarties ar durvju virsmu! Noņemot līmlentes ar spēcīgu līmvirsmu, tās var bojāt durvju krāsojumu. Izmantojiet tikai šiem mērķiem paredzētas līmlentes (krāsotāju līmlenta)!

Kārbas durvīm ar pārfalci uzstādīšana

Iekšdurvju kārba tiek piegādāta izjauktā veidā. Noskaidrojiet durvju vēršanās virzienu, pirms uzsākat montāžas darbus.

Jums nepieciešamie instrumenti: āmurs, zāģis, skrūvgriezis, līmeņrādis, leņķis, urbis, mērlente, montāžas skrūves (piem., 5x80), zīmulis, ķīļi, montāžas putas.

Piestipriniet kārbas augšējo daļu!

Piestipriniet kārbas horizontālo daļu pie vertikālajām daļām ar 2 skrūvēm no horizontālās virsmas un ar 1 no vertikālās virsmas. (Izmantojiet vismaz 60mm garas skrūves).

Ievietojiet durvju kārbu ailē!

Ievietojot kārbu durvju ailē, neaizmirstiet par durvju vēršanās virzienu. Ar līmeņrāža palīdzību nostādiet kārbu vertikālā un horizontālā virzienā.

Mūsu durvis ir paredzētas uzstādīšanai jau sagatavotā durvju ailē. Durvju kārbas daļas būs tiešā saskarē ar grīdu. Slieksni iespējams uzstādīt jau iemontētai kārbai. Labākam rezultātu iesakām slieksni samontēt kopā ar kārbu, izmantojot 2 skrūves katrā savienojuma vietā. Tā Jūs varēsiet pārliecināties, ka starp kārbas vertikālajām daļām un slieksni nav spraugas, un montāžas darbi noritēs daudz vieglāk.

Pārbaudiet, vai kārbas platums un diagonāles ir vienādas!

Ar leņķi pārbaudiet, vai kārbas stūri ir taisnā leņķī. Ar mērlenti pārliecinieties, lai diagonāles ir vienādas. Pārbaudiet, vai kārbas platums ir vienāds visā tās augstumā!

Nostipriniet kārbas eņģu pusi un ielieciet durvis eņģēs!

Kārbas nostiprināšanai būs nepieciešamas 8 skrūves, ķīļi un montāžas putas. Pārliecinieties, vai Jūsu izvēlētie materiāli ir piemēroti Jūsu sienas veidam.

Nostipriniet kārbas pretplāksnes vertikāļo daļu.

Pārbaudiet, vai spraugas starp vērtni un kārbu ir vienādas. Nostipriniet kārbas pretplāksnes vertikālo daļu ar skrūvēm.

Aizveriet montāžas caurumus ar plastmasas vāciņiem.  

Vērtnes maiņa

Jūs varat mainīt arī tikai durvju vērtni. Ja Jums jau ir tāda paša veida un izmēra durvis, varat nomainī tikai durvis, atstājot to pašu durvju kārbu.

 1. Atskrūvējiet eņģu skrūves
 2. Noceliet vērtni no eņģēm
 3. Ielieciet jauno vērtni eņģēs
 4. Nostipriniet vērtni ar jaunām skrūvēm

Vēršanās virziena maiņa

Simetriskas durvis ar pārfalci ir universālas. Varat uzstādīt šīs durvis kā labās vai kreisās vēršanās puses durvis. Ražotnē durvis tiek montētas kā labās vēršanās puses durvis. Ja nepieciešams mainīt durvju vēršanās virzienu:

 1. Izskrūvējiet slēdzenes montāžas skrūves no vērtnes.    
 2. Izņemiet slēdzeni no vērtnes un apgrieziet to par 180°, lai slēdzenes melīte būtu augšpusē.    
 3. Ievietojiet slēdzeni atpakaļ un pieskrūvējiet montāžas skrūves.    
 4. Pavelkot slēdzenes  mēlīti uz āru, pagrieziet to par 180º.

Rokturi

Iekšdurvīm ir uzstādītas slēdzenes 2014. Durvju rokturis un aizgrieznis nav iekļauts komplektā, tāpēc pasūtiet tos atsevišķi. Ja Jums ir nepieciešama uzlika slēdzenei, jautājiet to veikalā.

Iekšdurvju ar pārfalci regulēšana

Iekšdurvis ar pārfalci iespējams regulēt uz augšu/leju +/- 3mm. Šim nolūkam izmantojiet skrūvgriezi, kas nav platāks kā 7mm.

Durvju regulēšana uz leju

 1. Atbrīvojiet vienas eņģes regulējošo skrūvi (2), pagriežot to pretēji pulksteņa virzienam 2-3 reizes un nolaidiet vērtni līdz nepieciešamajam augstumam.
 2. Atkārtojiet darbību otrai enģei.
 3. Nedaudz pievelciet augšējo skrūvi (1).

Durvju regulēšana uz augšu

 1. Atbrīvojiet augšējo regulējošo skrūvi (1) visām eņģēm, pagriežot to pretēji pulksteņa rādītājvirzienam 2-3 reizes.
 2. Pievelkot apakšējās regulējošās skrūves (2), nostādiet vērtni nepieciešamajā augstumā.
 3. Visas skrūves pievelciet par vienādu skaitu apgriezienu, lai vienmērīgi sadalītu vērtnes svaru.
 4. Nedaudz pievelciet augšējo skrūvi (1).

Durvju bez pārfalces uzstādīšanas instrukcija

Pirms durvju uzstādīšanas pārbaudiet to kvalitāti un komplektāciju:

 1. Durvju vērtne
 2. Durvju kārbas komplekts
 3. Eņģes, slēdzenes mehānisms, pretplāksne
 4. Slieksnis (ja pasūtīts)
 5. Nosedzlīste (durvīm ar paplašinājumu un divviru durvīm)
 6. Dekoratīvās uzlikas montāžas caurumiem (izņemot neapstrādātas priedes durvju modeļiem bez pārfalces)
 7. Plastmasas dībeļi pasīvās vērtnes aizbīdņiem (divviru durvīm un durvīm ar pārfalci).

Pirms durvju uzstādīšanas pārliecinieties, ka durvju izmērs atbilst ailes izmēram. Ailes malām jābūt līdzenām, stūriem jābūt taisniem (90° leņķī). Durvju ailei jābūt par 15-45 mm lielākai. Durvju sliekšņa pamatnei jābūt līdzenai, horizontālai un pietiekami stingrai.

Ņemot vēra durvju vēršanās virzienu, ar kokskrūvēm savienojiet durvju kārbas daļas.

Mūsu iekšdurvis paredzēts uzstādīt uz jau sagatavotas grīdas pamatnes (durvju kārbas apakša jāuzstāda tieši uz grīdas) Slieksni iespējams uzstādīt vēlāk.

Tomēr labākam un vieglākam rezultātam iesakām to darīt pirms durvju kārbas uzstādīšanas (pieskrūvējot slieksni ar divām kokskrūvem katrā pusē).

Ar ķīļu palīdzību nostipriniet kārbu ailē. Ķīļus novietojiet nedaudz augstāk par montāžas skrūvju vietām. Pārbaudiet, lai kārbas vertikāles un horizontāles būtu taisnas un līmenī.

Ar īsu līmeņrādi pārbaudiet sliekšņa līmeni.

Kārbas eņģu pusi ar montāžas skrūvju palīdzību nostipriniet pie sienas. Izmantojiet sienas veidam atbilstošus dībeļus un skrūves. Atkarībā no montāžas skrūvju veida, nepieciešamības gadījumā izmantojiet ķīļus. Lai kārba būtu līmenī, izmantojiet ķīļus no abām pusēm.

Ja kārbas nostiprināšanai izmantojat skrūves, ar ķīļu palīdzību regulējiet kārbas stāvokli. Ķīļiem jābūt abās kārbas pusēs.

Ja izmantojat rāmju uzmavas, ķīļi nav nepieciešami.

Ielieciet vērtni eņģēs, kārbas pretplāksnes pusei jābūt taisnai attiecībā pret sienu.

Labais vai kreisais vēršanās virziens? Visu iekšdurvju slēdzenes ir montētas atbilstoši labās vēršanās pusei. Mainot durvju vēršanās virzienu, jāmaina arī slēdzenes vēršanās virzienu.

Lai mainītu slēdzenes mehānisma vēršanās pusi, nedaudz pavelciet slēdzenes mēlīti uz āru un pagrieziet to par 180 grādiem.    

Nomēriet kārbas diagonāles, tām jābūt vienādām. Spraugai starp kārbu un vērtni visā tās garumā jābūt vienādai. Vērtnes un kārbas malām jābūt paralēlām!

Pārbaudiet, vai vērtnes augšpusē un apakšpusē spraugas starp vērtni un kārbas horizontālajām daļām ir vienādas un paralēlas.

Izņemiet augšējos ķīļus. Brīvās vietas aizpildiet ar izolācijas materiālu (akmens vati, montāžas putām). Izmantojot montāžas putas, atbalstiet kārbu, lai tā, putām izplešoties, nedeformētos. Izlasiet montāžas putu lietošanas instrukciju.

Ja nepieciešams, iespējams regulēt arī pretplāksni.

Lai uzstādītu pasīvo vērtni, fiksējošos dībeļus, kārbas horizontālei un slieksnim divviru un pusotrviru durvīm, izurbiet nepieciešamajās vietās caurumus, izmantojot 20mm koka urbi un ievietojiet dībeļus.

Divviru un pusotrviru durvīm nepieciešamajai vērtnei uzstādiet nosedzlīsti.