Easy, Craft un Stable durvis bez stiklojuma var pasūtīt arī kā bīdāmās durvis vai bīdāmo durvju komplektu kopā ar bīdāmo sistēmu. Mūsu produktu klāstā esošās bīdāmās durvis pieejamas kā sienai paralēli bīdāmas durvis, tādēļ lūdzam pievērst uzmanību, lai durvju atvēršanai būtu pietiekami daudz telpas.

Bīdāmo durvju izmērs ir 925 x 2150 mm, tādēļ ir piemērotas nosegt 900 x 2100 mm lielu sienas aili.

Bīdāmo durvju komplektē ietilpst arī vadotnes 2100 mm, ritenīši, balts nosedzpanelis (RAL9010), aiztures.

Uzglabāšana

Bīdāmo durvju vērtne, vadotnes un vadotnes nosedzpanelis jāuzglabā labi vedināmās iekštelpās, horizontālā stāvoklī uz līdzenas pamatnes. Durvis jāaizsargā no tiešiem saules stariem un triecieniem. Mitrums un uzglabāšana uz nelīdzenas virsmas var bojāt durvju komplektu, tās var salieties vai savērpties. Uzglabājiet durvis oriģinālajā iepakojumā. Remontdarbu laikā līdz pat apdares dabu beigšanai apsedziet durvis ar celtniecības plēvi vai kartonu. Aplīmējot durvis neizmantojiet spēcīgas līmlentes, tās var bojāt virsmas krāsojumu. Izmantojiet tika speciālas krāsotāju līmlentes.

Bīdāmo durvju uzstādīšanas instrukcija

  • Uzstādiet vadotnes aiztures.
  • Piestipriniet vadotni pie sienas 2230mm augstumā!
  • Pārbaudiet, vai vadotne ir novietota taisni!
  • Uzkariet vērtni uz vadotnes!
  • Atzīmējiet aiztures vietu apakšējai vadotnei. NB! Aizturei jābūt uzstādītai precīzi (durvju vērtnes vidusdaļā), lai nodrošinātu durvju precīzu funkcionēšanu. 
  • Pieskrūvējiet apakšējo aizturi pie grīdas!
  • Aizveriet durvis līdz galam un fiksējiet augšējo aizturi. Atveriet durvis līdz galam un fiksējiet otru augšējo aizturi.
  • Uzstādiet dekoratīvo vadotnes nosedzpaneli!