Pirms durvju uzstādīšanas uzmanīgi izlasiet montāžas instrukciju. Pārbaudiet, vai pasūtītās durvis atbilst ailes izmēriem! Atbilstošas ventilācijas nodrošināšanai saunas durvis jāuzstāda 100-200mm virs grīdas. Uzmanīgi atveriet iepakojumu, nesabojājot durvis un to sastāvdaļas.

Īsceļi

Uzglabāšana un drošība

Strādājot ar stikla durvīm, esiet uzmanīgi! Pirms uzstādīšanas saunas durvis glabājiet uz līdzenas virsmas, sausās un labi ventilējamās telpās. No triecieniem īpaši jāuzmana stikla vērtnes stūri. Nepieļaujiet mehāniskus triecienus un izvairieties no smagu priekšmetu novietošanas uz iepakotām durvīm.

Uzmanīgi atveriet iepakojumu un pārliecinieties, vai durvis nav bojātas transportēšanas laikā. Bojātu produktu nedrīkst uzstādīt!

Aizsardzībai izmantojiet kādu mīkstu materiālu vai paklāju. Uzstādot durvis, izmatojiet aizsargbrilles. Lai izvairītos no durvju izslīdēšanas, lietojiet darba cimdus ar neslīdošu virsmu.

Esiet uzmanīgi, lietojot metāla darbarīkus! Tie ātri var sabojāt vērtnes malu. Ražotājs nav atbildīgs par stikla bojājumiem, kas radušies uzstādīšanas laikā.

  

ADVANCE sērijas Purity saunas durvju uzstādīšanas instrukcija

Durvju uzstādīšanai nepieciešami divi cilvēki.

Nepieciešamie instrumenti:

Torx T30 atslēga, āmurs, līmeņrādis, leņķis, urbjmašīna, kokskrūves (5x80), ķīļi un mērlente.

Durvju kārbas noņemšana

1. Uz grīdas novietojiet nelielus balstus 10cm augstumā tā, lai vērtne nav vienā līmenī ar eņģēm. Novietojiet durvis uz balstiem ar vērtni uz leju.

2. Atveriet iepakojumu. Noņemiet eņģu stiprinājumu skrūves un eņģu ekscentrus.

3. Atveriet eņģes pēc iespējas tālāk no stikla vērtnes.

4. Uzmanīgi noņemiet kārbu! Stikla vērtne paliek uz balstiem.

Kārbas horizontālā šķērskoka stiprināšana un vēršanās virziens

Visas universālā vēršanās virziena jeb simetriskās saunas durvis ir iepakotas kā labās vēršanās virziena durvis. Izvēlieties nepieciešamo vēršanās virzienu!

5. Noņemiet kārbu saturošo šķērskoku no kārbas apakšdaļas.

6A. Ja nevēlaties mainīt durvju vēršanās virzienu, piestipriniet kārbas horizontāli pie vertikālajām daļām ar vismaz divām kokskrūvēm katrā stiprinājuma vietā.

6B. Ja vēlaties mainīt durvju vēršanās virzienu uz kreiso pusi, noņemiet  kārbas horizontāli un piestipriniet to kārbas apakšdaļā, kur bija šķērskoks, ar vismaz divām kokskrūvēm katrā stiprinājuma vietā.

Kārbas nostiprināšana ailē

7. Ņemot vērā durvju vēršanās virzienu, ievietojiet kārbu ailē! Lai izvairītos no kārbas bojājumiem, to nostiprinot ar skrūvēm, veiciet priekšurbumus nepieciešamajās vietās. Viegli nostipriniet kārbas vertikāļu augšējās skrūves.

8. Ar ķīļu un līmeņrāža  palīdzību noregulējiet kārbas stāvokli. Vispirms nostipriniet kārbas eņģu daļu. Pārliecinieties, vai kārbas vertikālās un horizontālās daļas ir taisnas un līmenī.

Vērtnes ielikšanas eņģēs

9. Pirms novietojiet vērtni vertikālā stāvoklī, zem vērtnes malas jāpaliek koks vai cits mīksts materiāls (MDF balsti). Uz grīdas durvju vēršanās virzienā vēlams izklāt paklāju, lai, uzstādot vērtni, novērstu stikla triecienu pret grīdu.

10. Ievietojiet vērtni eņģēs. Lai novērstu durvju izslīdēšanu, izmatojiet cimdus ar pretslīdes pārklājumu. Ievietojiet ekscentrus un paplāksnes un nostipriniet tās.

Kārbas pretplāksnes daļas nostiprināšana

11. Vispirms piestipriniet kārbas augšdaļu, pārliecinieties, vai kārba ir uzstādīta precīzi un taisni.

12. Ieskrūvējiet pārējās skrūves un uzmanīgi aizveriet durvis. Pārliecinieties, vai attālums starp durvju kārbu un vērtni ir vienāds. Nepieciešamības gadījumā ar ekscentriem regulējiet vērtnes stāvokli.

Uzstādiet rullīšslēģi, rokturus un aplodas

13. Nostipriniet rullīšslēģi, rokturus un aplodas.

14. Ar aplodām nosedziet kārbas un sienas savienojumu vietas.

Saunas durvju regulēšana virzienā uz sāniem

15. Ja aizverot durvis vērtne skaras pie kārbas, vērtni iespējams regulēt ar ekscentriem.

Clever sērijas saunas durvju (bronzas, pelēks un caurspīdīgs stiklojums) uzstādīšanas instrukcija

Durvju uzstādīšanai nepieciešami divi cilvēki. Nepieciešamie instrumenti: Torx T30 atslēga, āmurs, līmeņrādis, leņķis, urbjmašīna, kokskrūves (5x80), ķīļi un mērlente.

Durvju kārbas noņemšana

1. Uz grīdas novietojiet nelielus balstus, 10cm augstumā tā, lai vērtne nav vienā līmenī ar eņģēm. Novietojiet durvis  uz balstiem, vēršanās virzienā uz leju.

2. Atveriet iepakojamu!

3. No eņģēm noņemiet uzlikas un atskrūvējiet skrūves.

4. Uzmanīgi atvienojiet kārbu.  Atveriet eņģes pēc iespējas tālāk no stikla vērtnes.

Kārbas horizontālā šķērskoka stiprināšana un vēršanās virziens

5. Noņemiet kārbu saturošo koka līsti no kārbas apakšas.

6A. Visas universāla vēršanās virziena saunas durvis ir samontētas kā labā virziena durvis. Ja nevēlaties mainīt durvju vēršanās virzienu, piestipriniet kārbas horizontāli pie vertikālajām daļām ar vismaz divām kokskrūvēm katrā stiprinājuma vietā.

6B. Ja vēlaties mainīt durvju vēršanās virzienu uz kreiso pusi, noņemiet  kārbas horizontāli un piestipriniet to kārbas apakšdaļā, ar vismaz divām kokskrūvēm katrā stiprinājuma vietā.

Ievietojiet kārbu ailē un nostipriniet kārbas eņģu daļu

7. Ņemot vērā durvju vēršanās virzienu, ievietojiet kārbu ailē! Lai izvairītos no kārbas bojājumiem, to nostiprinot ar skrūvēm, veiciet priekšurbumus nepieciešamajās vietās.

8. Ar ķīļu un līmeņrāža  palīdzību noregulējiet kārbas stāvokli. Vispirms nostipriniet kārbas eņģu daļu. Pārliecinieties, vai kārbas vertikālās un horizontālās daļas ir taisnas un līmenī.

Ielieciet vērti eņģēs

9. Pirms novietojiet vērtni vertikālā stāvoklī, zem vērtnes malas jāpaliek koks vai cits mīksts materiāls. Uz grīdas durvju vēršanās virzienā vēlams izklāt paklāju, lai, uzstādot vērtni, novērstu stikla triecienu pret grīdu.

10. Ievietojiet vērtni eņģēs. Lai novērstu durvju izslīdēšanu, izmatojiet cimdus ar pretslīdes pārklājumu. Ievietojiet ekscentrus un paplāksnes un nostipriniet tās.

Kārbas pretplāksnes daļas nostiprināšana

11. Vispirms piestipriniet kārbas augšdaļu, pārliecinieties, vai kārba ir uzstādīta precīzi un taisni.

12. Ieskrūvējiet pārējās skrūves un uzmanīgi aizveriet durvis. Pārliecinieties, vai attālums starp durvju kārbu un vērtni ir vienāds. Nepieciešamības gadījumā ar ekscentriem regulējiet vērtnes stāvokli.

Uzstādiet rullīšslēģi, rokturi un aplodas

13. Nostipriniet  rullīšslēģi, rokturi un aplodas.

14. Ar aplodām nosedziet kārbas un sienas savienojumu vietas.

 • Noņemiet dekoratīvās uzlikas no eņģēm!
 • Nedaudz atskrūvējiet eņģu skrūves, novietojiet vērtni vēlamajā stāvoklī!
 • Pievelciet eņģu skrūves!
 • Uzlieciet dekoratīvās uzlikas eņģēm!

Vertikālā roktura uzstādīšana

 1. Kopā ar gumijas starpliku uzmanīgi uzstādiet metāla stiprinājumu vērtnes apakšpusē.
 2. Uzstādiet rokturus un ar skrūvju palīdzību viegli nostipriniet tos. Izmantojiet seškantes atslēgu.
 3. Rokturu vidusdaļā ievietojiet koka atbalstus no abām pusēm un ar skrūvi tos nostipriniet.
 4. Kopā ar gumijas starpliku uzstādiet metāla stiprinājumu vērtnes augšpusē.
 5. Saskrūvējiet metāla stiprinājumu un rokturi.
 6. Pārbaudiet, vai rokturis ir vienādā attālumā no vērtnes malas, kā arī vai tas ir paralēli vērtnei.
 7. Pievelciet visas skrūves.

  

Horizontālā roktura uzstādīšana

NB! Ar saunas durvju horizontālā roktura izmantošanas īpatnībām iepazīstieties lapā Tehniskā informācija saunas durvīm!

 1. Kopā ar gumijas starpliku uzstādiet mētāla stiprinājumu vērtnes roktura vietā vispirms eņģu pusē.
 2. Uzlieciet rokturus abās vērtnes pusēs un viegli piestipriniet ar skrūvēm.
 3. Kopā ar gumijas starpliku uzstādiet metāla stiprinājumu vērtnes vidusdaļā roktura vietā
 4. Roktura vietā ielieciet koka starplikas un nostipriniet tās ar skrūvēm.
 5. Pārliecinieties, vai rokturis ir uzstādīts taisni un horizontāli.
 6. Pievelciet skrūves.

Horizontālā roktura ekspluatācijas ierobežojumi 

Horizontālo saunas durvju rokturi var uzstādīt tikai vietās, kur attālums no durvju kārbas ārmalas līdz šķērssienai ir vismaz 30 mm. Tikai šādā gadījumā durvis ar horizontālo rokturi varēs atvērt pilnībā, vismaz 90 °. Bez tam kārbai jābūt uzstādītai vienā līmenī ar vēršanās virzienā esošo sienu, lai netiktu apgrūtināta durvju atvēršana.