Main Media

Garantija

Visam mūsu durvis ražošanas procesā iziet vairākas kvalitātes pārbaudes. Klientiem piedāvājam tikai no pārbaudītiem materiāliem ražotu, augstvērtīgu produkciju. Ražošanas procesā mēs izmantojam tikai FSC sertificētus kokmateriālus.

Uzrādot pirkuma čeku, visam mūsu durvī ir 2 gadu garantija.  

Lūdzam atvainot, ja tomēr esat saskārušies ar nekvalitatīvu produkciju! Atklājot durvju vai to komponenšu defektu, lūdzu vērsieties pie dīlera, kur durvis iegādājāties. Reklamāciju iespējams pieteikt, tikai uzrādot pirkuma čeku. Bojāti izstrādājumi nav paredzēti uzstādīšanai un lietošanai.

Kā noteikt, vai durvju vērtne ir izliekusies?

  • Novietojiet vērtni uz līdzenas, horizontālas virsmas.
  • Izmēriet attālumu starp virsmu un vērtnes vidusdaļu (mm).
  • Pieļaujamais izliekums ir 4 mm / vērtne.

Kā noteikt, vai durvju kārba  ir izliekusies?

Kārbas izliekšanās uz sienas pusi

  • Novietojiet kārbu uz līdzenas, horizontālas virsmas, lai kārbas gali pieskartos virsmai. 
  • Kārbas vidusdaļā izmēriet attālumu starp virsmu un kārbu (mm).
  • Pieļaujamais izliekums sienas virzienā ir 3 mm / m (20 M un 21 M augstai kārbai pieļaujamais izliekums ir 6 mm, vienai vertikālajai daļai).

Kārbas izliekšanās uz ārpusi/iekšpusi

  • Novietojiet kārbu uz sāniem, uz horizontālas, līdzenas virsmas, lai kārbas abi gali pieskartos virsmai.
  • Izmēriet attālumu starp virsmu un kārbas vidusdaļu (mm).
  • Pieļaujamais izliekums ir 1,5 mm / m (tātad 20 M un 21 M augstai kārbai pieļaujamais izliekums ir 3 mm / viena vertikālā daļa).

Mēs neuzņemamies atbildība par defektiem, kas radušies izstrādājuma dabīga nolietojuma, nepareizas uzglabāšanas, uzstādīšanas un lietošanas rezultātā.