Rūpīgi sekot bīdāmo durvju uzstādīšanas norādījumiem, pirms uzstādīšanas pārbaudīt visus izmērus. Ražotājs nav atbildīgs par defektiem vai bojājumiem, kas radušies uzglabāšanas, pārvietošanas, uzstādīšanas vai kopšanas gaitā. Noskatīties uzstādīšanas video vai lejuplādēt instrukciju pdf formātā.

Papildu informāciju par iekšdurvju uzstādīšanu un kopšanu meklēt uzstādīšanas un kopšanas lapā.

SWEDOOR SIENĀ IEBĪDĀMO DURVJU UZSTĀDĪŠANA 96 MM

SWEDOOR SIENĀ IEBĪDĀMO DURVJU UZSTĀDĪŠANA 121 MM