Main Media

CE marķējums

Noteikumi attiecībā uz durvju ce marķējumu, kas ir spēkā no 2019. gada 1. novembra.

  1. Uz ārdurvīm bez ugunsizturības un/vai dūmu necaurlaidības raksturlielumiem attiecas harmonizētais izstrādājumu standarts EN 14351-1, un tām ir jābūt CE marķējumam.
  2. Uz ārdurvīm ar ugunsizturības un/vai dūmu necaurlaidības raksturlielumiem attiecas harmonizētais izstrādājumu standarts EN 14351-1 + EN 16034, un no 2019. gada 1. novembra tām ir obligāti jābūt  CE marķējumam.
  3. Uz iekšdurvīm atbilstoši tiesiskajam regulējumam nav attiecināms CE marķējums. Šobrīd nav skaidras informācijas par to, kad šiem izstrādājumiem būs iespējams vai obligāts CE marķējums, tāpēc uz klasificētajām iekšdurvīm arī turpmāk attieksies valsts tiesiskais regulējums.  

Kas ir CE marķējums?

CE marķējuma zīme ir galvenais rādītājs izstrādājuma atbilstībai ES saskaņotiem standartiem un nodrošina produktu brīvu apriti Eiropas tirgū.
CE marķējums jau sen ir obligāts dažādām produktu kategorijām, kā piemēram, rotaļlietām un elektronikas izstrādājumiem; patreiz saskaņotie Eiropas standarti tiek attiecināti arī uz noteiktiem celtniecības materiāliem.

Izmaiņas Būvizstrādājumu direktīvā - 2013. gada 1. jūlijs

No 2013. gada 1. jūlija Būvizstrādājumu direktīva (CPD) tiek aizstāta ar Būvizstrādājumu regulu (CPR), padarot CE zīmes marķējumu par obligātu nosacījumu ārdurvīm, terašu durvīm un logiem.
Visi būvizstrādājumi - logi, ārdurvis un terašu durvis tiek marķēti ar CE zīmi saskaņā ar šīm prasībām.

Ko tas nozīmē patērētājam?

Ar CE zīmi marķētu produktu īpašības ir apkopotas produkta Ekspluatācijas īpašību deklarācijā (DoP). Patērētājs var detalizēti pārskatīt un salīdzināt līdzīgu produktu īpašības un attiecīgi pieņemt lēmumu par produkta iegādi. 
Ekspluatācijas īpašību deklarācijā (DoP) apkopota galvenā informācija par produkta īpašībām, kas tiek neatkarīgi pārbaudītas un novērtētas ES apstiprinātas sertifikācijas institūcijā.

Katrs produkts, kas atbilst šiem standartiem, tiek marķēts ar etiķeti - vai nu uz produkta vai tā iepakojuma. Produkta etiķetē tiek iekļauta CE zīme un norādīts unikālais numurs, kas atbilst konkrētā produkta Ekspluatācijas īpašību deklarācijai (DOPs).
Mēs iesalām atstāt šo zīmi uz izstrādājuma. Tomēr, ja izlemiet to noņemt, iesakām lejupielādēt un saglabāt atbilstošo produkta Ekspluatācijas īpašību deklarāciju (DoP).

Visi JELD - WEN DoP tiek uzglabāti mūsu mājas lapā, un ir pieejami turpmākos 10 gadus.

Jūs varat lejupielādēt visus JELD-WEN DoP dokumentus mūsu lejupielādes centrā.

DOP

Šeit Jūs atradīsiet Snieguma Deklarāciju (SD) Jūsu durvīm vai logam.

Lejupielādes centrs

  

Kā lasīt SD?

  1. Šis SD numurs ir tāds pats, kā norādīts uz CE marķējuma. Ja tie ir vienādi, Jūs esat atradis pareizo SD.

  2. Tā kā katrs SD attiecas uz vairākiem produktu tipiem, kas iedalīti grupās atkarīgi no durvju stiklotās daļas, Jums ir jāatver Pielikums Nr. 1, lai noskaidrotu, kurā grupā ietilpst Jūsu produkts. Kad Jūs esat atradis īsto grupu, atveriet tabulu ar norādītajiem sniegumiem (skat. 3. punktu).

  3. Tabulā Jūs atradīsiet sava produkta sniegumu, kā noteikts CE marķējuma raksturojumā. Termins "npd" nozīmē, ka nav atbilstošu snieguma testu datu. Termins "n/a" nozīmē, ka nav iespējams noteikt attiecīgā produkta raksturojumu. Ņemiet vērā, ka sniegumi ir norādīti atbilstoši konkrētiem noteikumiem, kas aprakstīti CE marķējuma standartā.