BUJ

Ko sedz garantija?

Saskaņā ar likumu, uzrādot pirkuma čeku, garantija darbojas 2 gadus kopš pirkuma brīža. Function sērijas ārdurvīm, uzrādot pirkuma čeku, ir 12 gadu garantija pret vērtnes liekšanos un vērpšanos.  

Garantija sedz:

 1. Izstrādājuma konstrukcijas materiālus.
 2. Apdares materiālus un izstrādājuma apdari (izņemot neapstrādātus izstrādājumus).
 3. Izstrādājuma formas noturība - pieļaujamā normas novirze līdz 2 (divi) mm/m.
 4. Rūpnīcā uzstādītā furnitūra.
 5. Transportēšanas rezultātā radušos bojājumus, ja tie fiksēti preces pieņemšanas-nodošanas brīdī, ja transportu organizējis JELD-WEN Eesti AS, bojājums ir reģistrēts pieņemšanas/nodošanas aktā.

Garantija nesedz:

 1. Dabīgu slēdzenes, eņģu un sliekšņa nolietojumu.
 2. Bojājumus, kas radušies saskarē ar ķīmiskām vielām.
 3. Bojājumus, kas radušies nepareizas uzglabāšanas rezultātā.
 4. Ekspluatācijas rezultātā radušos bojājumus (mehāniski bojājumi u.tml.).
 5. Bojājumus, kas radušies neparedzamu apstākļu rezultātā (vandālisms, ugunsgrēks, plūdi u.tml.);
 6. Pretenzijas netiek pieņemtas, ja izstrādājums ticis mainīts (ēvelēts, zāģēts, urbts, krāstots u.tml.);
 7. Bojājumus, kas radušies papildu furnitūras uzstādīšanas rezultātā;
 8. Produkts uzstādīts tam nepiemērotā vidē (pārmērīgs mitrums, lielas temperatūras svārstības u.tml.);
 9. Uzstādīšanas kļūdas un bojājumus, kas radušies, lietojot nepilnīgi uzstādītu produktu (nenoregulētas eņģes u.tml.);
 10. Transportēšanas vai uzstādīšanas laikā radušos bojājumus (iespiedumi, švīkas, krāsas apmetuma traipi u.tml.);
 11. Ēkas pamatu kustības rezultātā radušos bojājumus.

Nosūtiet to draugam