Main Media

Atraktīva darba vieta

JELD-WEN strādā plašs darbinieku spektrs. Mēs visi sanākam kopā un darbojamies viena mērķa ietvaros - radīt atvērtu, godīgu un uz savstarpējās cieņas pamatiem balstītu darba vidi. Mēs lepojamies ar to, ka esam:

  • Izveidojuši organizāciju, kas darbojas pēc brīvības un personiskās un sabiedriskās atbildības principiem.
  • Uzstādījuši augstus standartus un pret visiem attiecamies vienlīdzīgi.
  • Ņēmuši vērā visa personāla darbību, veicinot viņu entuziasmu un komandas garu.
  • Nepārtraukti attīstījuši un izglītojuši mūsu darbiniekus jomās, kas ir mums svarīgas - profesionālajās prasmēs, zināšanās, attieksmē un rīcībā.
  • Izrādījuši rūpes vienam par otru, mūsu klientiem un vidi.

Savā uzņēmumā JELD-WEN darba vidi mēs radām ar atklātību, godīgumu un balstāmies uz savstarpējās cieņas principiem. Mēs novērtējam katru darbinieku. Uzticēšanās, cieņa un gods ir tās vērtības, kuras ir svarīgas katram mūsu darbiniekam, svarīgas mūsu uzņēmumam. Tādēļ mēs esam pret diskrimināciju un vienlīdzīgi izturamies pret visiem cilvēkiem, neņemot vērā viņu:

  • Dzimumu, seksuālo orientāciju un ģimenes statusu.
  • Tautību, rasi, ādas krāsu, reliģisko piederību, nacionalitāti un ticību.
  • Vecumu un fiziskās kapacitātes līmeni.