Main Media

Uguni aizturošas durvis – aizsardzība pret liesmām

Gudrs Uguns

Ugunsgrēka gadījumā katra minūte ir no svara. Swedoor ārdurvis ar ugunsizturību EI 30 ir pārbaudītas saskaņā ar visstingrākajām prasībām un tās ir veidotas tā, lai uguni aizturētu vismaz 30 minūtes. Bīstamā situācijā tas var sniegt vērtīgu laiku.

Pētījumi rāda, ka, lai gan lielākā daļa ugunsgrēku sākas cilvēku neuzmanības dēļ, līdz 30 procentiem visu ugunsgrēku rodas sadzīves tehnikas un citu elektroiekārtu dēļ, no skursteņiem vai zibens, jeb lietām, kuras mēs nevaram kontrolēt.

UGUNI AIZTUROŠĀS DURVIS ĒKĀM UN DZĪVOKĻIEM

Lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību pret uguni, savām mājām varat izvēlēties uguni aizturošas durvis. Visām uguni aizturošajām un skaņu izolējošajām durvīm kā papildfunkcija ir arī dūmu aizturēšana.

KO TAS NOZĪMĒ, KA DURVIS IR UGUNSDROŠAS?

Durvīm var būt vairākas dažādas klasifikācijas. Izplatītākā uguni aizturošo durvju klasifikācija ir EI 30. Tas apstiprina, ka ugunij, lai izlauztos cauri durvīm, ir nepieciešamas 30 minūtes. Ugunsdrošas durvis var izmantot gandrīz katrā telpā un tās palīdz palielināt drošību mājās.

KĀ SAPRAST, KA TĀS IR UGUNSDROŠAS DURVIS?

Visas ugunsdrošās durvis ir marķētas ar atbilstošu uzlīmi durvju iekšpusē, ugunsdrošajām durvīm ar stiklu marķējums ir uz stikla. 

NEAIZMIRSTIET PAR DŪMIEM UN GĀZI

Uguns ir bīstama un dūmi var apgrūtināt glābšanas darbus, bet lielākie draudi mājas degšanas gadījumā ir indīgas gāzes. Īpaši bīstams ir oglekļa monoksīds, jo tam nav smaržas. Swedoor durvis ar ugunsdrošu stiklu ir ar S200 dūmu noturību, kas aiztur dūmu un gāzes izplatību telpā.

KAD MĀJĀS BŪTU JĀUZSTĀDA UGUNI AIZTUROŠAS DURVIS?

Lai radītu drošāku vidi, uguni aizturošas durvis izmanto daudzās, dažādās vietās. Piemēram, dzīvokļu ieejas durvis, rindu māju ārdurvis, durvis starp māju un garāžu, tehniskajās telpās vai tad, ja mājas ir tuvu cita citai. Tādēļ ugunsdrošās durvis tiek izmantotas gan kā iekšdurvis, gan kā ārdurvis.

Ir svarīgi, lai uguni aizturošās durvis būtu uzstādītas pareizi, jo tas nosaka durvju noturību ugunsgrēka gadījumā. Plānojot uzstādīt uguni aizturošas durvis, iesakām izmantot profesionāla uzstādītāja palīdzību. 

KĀ TESTĒ UGUNI AIZTUROŠAS DURVIS?

Ugunsdrošo durvju ražotājiem ir jāpierāda, ka durvīm ir solītā funkcionalitāte. Testus veic neatkarīgi testēšanas uzņēmumi. Durvju komplekts, kuru veido durvju plāksne un kārba, tiek iekarināts īpaši izgatavotā krāsnī, pēc tam veic uguns pārbaudi, lai pārliecinātos, cik ilgi durvīm ir noturība pret uguni.

Apskati arī: